Artist

Phurba Sherpa

Popular Songs

Sadhai Dukhney
Sadhai Dukhney
Rajesh Sewa, Phurba Sherpa & P. Gurung

Gangtok Sahar
Gangtok Sahar
Rajesh Sewa, Phurba Sherpa & Purna Rai

0:00