Artist

G. R. Palkar

Popular Songs

Nako Yuddh Nako Hatyaar
Nako Yuddh Nako Hatyaar
Krishna Shinde, Madhukar Pathak & G. R. Palkar

Swami Gajanan Shegaviche
Swami Gajanan Shegaviche
Krishna Shinde & G. R. Palkar

Guru Krupecha Prasad Milato
Guru Krupecha Prasad Milato
Palhad Shinde, Madhukar Pathak & G. R. Palkar

Saalu Ga Saalu
Saalu Ga Saalu
Palhad Shinde, Madhukar Pathak & G. R. Palkar

Gajanana, Gajanana Karito Tujhshi Prarthana
Gajanana, Gajanana Karito Tujhshi Prarthana
Various, Uttara Kelkar, Shambhu Sen & G. R. Palkar

Namnas Ya Ho, Ya Ho Ganaraya
Namnas Ya Ho, Ya Ho Ganaraya
Various, Arati Tikekar, Shambhu Sen & G. R. Palkar

Gautam Buddhacha Sandesh
Gautam Buddhacha Sandesh
Krishna Shinde, Madhukar Pathak & G. R. Palkar

Buddha He Buddhiche Bhandar
Buddha He Buddhiche Bhandar
Vithal Umap, Madhukar Pathak & G. R. Palkar

Nirgun Omkar Datt Toh Sagun
Nirgun Omkar Datt Toh Sagun
Various, Asha Khadilkar, Shambhu Sen & G. R. Palkar

Shree Ganaraya Gauri Ganapati Bappa Morya
Shree Ganaraya Gauri Ganapati Bappa Morya
Various, Anjani Thakur, Shrikant Kulkarni, Shambhu Sen & G. R. Palkar

Muli Tu Raha Vaibhavat
Muli Tu Raha Vaibhavat
Krishna Shinde, Madhukar Pathak & G. R. Palkar

Shankh Kamandalu Trishul Damru
Shankh Kamandalu Trishul Damru
Krishna Shinde, Madhukar Pathak & G. R. Palkar

0:00