Artist

Esther Freeman

New Releases

Light One Candle
albumLight One Candle
Esther Freeman, Dec 10, 2020

Popular Songs

Bright Ones
Bright Ones
The Bright Ones [feat. Peyton Allen & Esther Freeman]

Epono Bi Ebue
Epono Bi Ebue
Esther Freeman

Nhira Nka Israe Nyame
Nhira Nka Israe Nyame
Esther Freeman

Ey3 Mre
Ey3 Mre
Esther Freeman

I Cannot Fall
I Cannot Fall
Esther Freeman & Esther Freeman

Only Love
Only Love
Esther Freeman

Who Am I
Who Am I
Esther Freeman

Som Nyame Yie
Som Nyame Yie
Esther Freeman

Mmre Pa Mu
Mmre Pa Mu
Esther Freeman

Aseda
Aseda
Esther Freeman & Esther Freeman

Mani Da Wo So
Mani Da Wo So
Esther Freeman & Esther Freeman

Onam Adom Bi So
Onam Adom Bi So
Esther Freeman

Popular Albums

Only Love
Only Love
Esther Freeman
Oneyame Ye Kese
Oneyame Ye Kese
Esther Freeman
Mmere Pa Mu
Mmere Pa Mu
Esther Freeman
Mighty God
Mighty God
Esther Freeman
Light One Candle
Light One Candle
Esther Freeman
Superhero
Superhero
Esther Freeman

0:00