Franca Raimondi, Gianni Marzocchi

Top Songs

1. Lucia e tobia
1. Lucia e tobia
Franca Raimondi, Gianni Marzocchi