Artist

Mai Maswera and Fire Extinguishers

Popular Songs

Mwari wazuro nanhasi
Mwari wazuro nanhasi
Mai Maswera and Fire Extinguishers

Tendeuka urarame
Tendeuka urarame
Mai Maswera and Fire Extinguishers

Yesu adzabwela
Yesu adzabwela
Mai Maswera and Fire Extinguishers

Danai Jehova
Danai Jehova
Mai Maswera and Fire Extinguishers

Vanhu voparara
Vanhu voparara
Mai Maswera and Fire Extinguishers

Uchichema nhasi
Uchichema nhasi
Mai Maswera and Fire Extinguishers

Popular Albums

Mwari Haashanduki (One Identity)
Mwari Haashanduki (One Identity)
Mai Maswera and Fire Extinguishers
2011

0:00