Gillebride MacMillan

Releases

Freumhan Falaichte
Freumhan Falaichte
Album • 2020

Top Songs

1. Tha d' eanchainn àlainn
1. Tha d' eanchainn àlainn
Gillebride MacMillan

2. Duan an fhògarraich
2. Duan an fhògarraich
Gillebride MacMillan

3. Am bàl
3. Am bàl
Gillebride MacMillan

5. Tha mi sgìth
5. Tha mi sgìth
Gillebride MacMillan

6. Santiago
6. Santiago
Gillebride MacMillan

7. Eun beag
7. Eun beag
Gillebride MacMillan

8. Dìleab
8. Dìleab
Gillebride MacMillan

9. Baile nam bàrd
9. Baile nam bàrd
Gillebride MacMillan

10. A chailinn donn
10. A chailinn donn
Gillebride MacMillan

11. Craobh an teaghlaich
11. Craobh an teaghlaich
Gillebride MacMillan

Top Albums

1. Freumhan Falaichte
1. Freumhan Falaichte
Album • 2020