Artist

Samudra

New Release

5 Ode Muka Cempaka
album5 Ode Muka Cempaka
Samudra, Jun 05, 2021

Popular Songs

Kupu Kupu
Kupu Kupu
Samudra

O Bandhoi
O Bandhoi
Anupal, Mrityunjay & Samudra

Pelacur
Pelacur
Samudra

Atlantis
Atlantis
Samudra

Pulang
Pulang
Samudra

C O Sudip Mukherjee
C O Sudip Mukherjee
Samudra, Arunava, Sonali, Vicky, Dodo, Ronnie, Avishek, Dibyendu, Emeli & Arkadip

Kaulah
Kaulah
Samudra

Popular Albums

Bathukamma Dj Songs Volume 3
Bathukamma Dj Songs Volume 3
Ramadevi [feat. Bhavani, Sravanthi, Samudra & Bhukya Sushela]
O Bandhoi
O Bandhoi
Anupal, Mrityunjay & Samudra
Subconscious
Subconscious
Samudra
Kaulah
Kaulah
Samudra
Mohamari
Mohamari
Samudra
C O Sudip Mukherjee
C O Sudip Mukherjee
Sonali, Dodo, Ronnie, Arunava, Vicky, Avishek, Dibyendu, Emeli, Arkadip & Samudra
Efflux
Efflux
Samudra
Siruliche Bathukamma Patalu
Siruliche Bathukamma Patalu
Bhavani [feat. Sravanthi, Telu Vijaya, Salluri Krishna, Samudra, Bandhavi, Vimala Nanavala, Naveen Indhoor & Iyli Swapna]
O Bandhoi
O Bandhoi
Anupal, Mrityunjay & Samudra

0:00