Naiden Kamarashev

Top Songs

1. Svarila Baba Chorbitsa
1. Svarila Baba Chorbitsa
Boryana Yordanova, Daniela Kovacheva, Naiden Kamarashev & Pavleta Petrova

2. Taralezh
2. Taralezh
Naiden Kamarashev & Vocal Band "Detsata Na Orfei"

3. Ohlyuvche
3. Ohlyuvche
Naiden Kamarashev

4. Mecho Hudozhnik
4. Mecho Hudozhnik
Naiden Kamarashev

5. Pohvali Se Vrabcho
5. Pohvali Se Vrabcho
Naiden Kamarashev & Vocal Band "Detsata Na Orfei"

6. Zayo I Vranushka
6. Zayo I Vranushka
Naiden Kamarashev

7. Velikden
7. Velikden
Boryana Yordanova, Daniela Kovacheva, Naiden Kamarashev, Pavleta Petrova & Vocal Band "Detsata Na Orfei"

8. Bolen Ezhko
8. Bolen Ezhko
Naiden Kamarashev & Vocal Band "Detsata Na Orfei"

9. Lazarska Pesen
9. Lazarska Pesen
Atanas Srebrev, Daniela Kovacheva, Konstantin Ikonomov, Naiden Kamarashev, Pavleta Petrova & Radoslava Ilieva

10. Lazarska (Ot Sevlievo)
10. Lazarska (Ot Sevlievo)
Atanas Srebrev, Daniela Kovacheva, Konstantin Ikonomov, Naiden Kamarashev, Pavleta Petrova & Radoslava Ilieva

12. Tragnal Mi E Mlad Lazar
12. Tragnal Mi E Mlad Lazar
Atanas Srebrev, Daniela Kovacheva, Konstantin Ikonomov, Naiden Kamarashev, Pavleta Petrova & Radoslava Ilieva