Shamshad Ali Khan

Albums

Yari Soch Ke Laain
Yari Soch Ke Laain
Shamshad Ali Khan
Gore Gore Hath Tede
Gore Gore Hath Tede
Shamshad Ali Khan
Para Amma (with Urdu Translation)
Para Amma (with Urdu Translation)
Qari Wahid Zafar Qasmi, Maulana Fateh Mohd. Jalandri & Shamshad Ali Khan
Surah Baqarah (with Urdu Translation)
Surah Baqarah (with Urdu Translation)
Qari Abdul Baseth Abdul Samad [feat. Shamshad Ali Khan]
Tilawat Quran
Tilawat Quran
Al Shaikh Abdul Rahman Alsudais Al Shuraim, Shamshad Ali Khan & Maulana Fateh Mohd. Jalandri
Surah Al Baqarah
Surah Al Baqarah
Qari Al Sheikh Abdul Basit Abdul Samad, Shamshad Ali Khan & Maulana Fateh Mohd Jalandri
Panj Surah - Quranic Verses
Panj Surah - Quranic Verses
Qari Obaidur Rehman & Shamshad Ali Khan
Panj Surah (with Urdu Translation)
Panj Surah (with Urdu Translation)
Qari Obaid Ur Rehman, Maulana Fateh Mohd. Jalandri & Shamshad Ali Khan
Surah Yunus Surah Luqman (Tilawat with Urdu Translation)
Surah Yunus Surah Luqman (Tilawat with Urdu Translation)
Qari Sheikh Abdul Basit Abdul Samad [feat. Maulana Fateh Mohd. Jalandri & Shamshad Ali Khan]
Surah Yusuf & Surah Muhammad
Surah Yusuf & Surah Muhammad
Qari Abdul Baset Abdul Samad, Shamshad Ali Khan & Maulana Fateh Mohammed Jalandri
Para Amma
Para Amma
Alshaikh Abdul Rahman Alsudais, Maulana Fateh Mohd. Jalandri & Shamshad Ali Khan
Tabarak Alla Zee
Tabarak Alla Zee
Alshaikh Abdul Rahman Alsudais, Maulana Fateh Mohd. Jalandri & Shamshad Ali Khan

Popular Songs

Surah Fatiha
Surah Fatiha
Qari Waheed Zafar Qasmi, Maulana Fateh Mohd. Jalandri & Shamshad Ali Khan

Surah Mulk
Surah Mulk
Qari Waheed Zafar Qasmi, Maulana Fateh Mohd. Jalandri & Shamshad Ali Khan

Surah Rahman (with Urdu Translation)
Surah Rahman (with Urdu Translation)
Al Shaikh Abdul Rahman Alsudais Al Shuraim, Shamshad Ali Khan & Maulana Fateh Mohd. Jalandri

Surah Baqarah, Pt. 1
Surah Baqarah, Pt. 1
Qari Waheed Zafar Qasmi, Maulana Fateh Mohd. Jalandri & Shamshad Ali Khan

Surah Muzammil
Surah Muzammil
Qari Waheed Zafar Qasmi, Maulana Fateh Mohd. Jalandri & Shamshad Ali Khan

Surah Ikhlas
Surah Ikhlas
Qari Waheed Zafar Qasmi, Maulana Fateh Mohd. Jalandri & Shamshad Ali Khan

Surah Mulk (with Urdu Translation)
Surah Mulk (with Urdu Translation)
Al Shaikh Abdul Rahman Alsudais Al Shuraim, Shamshad Ali Khan & Maulana Fateh Mohd. Jalandri

Surah Falaq
Surah Falaq
Qari Waheed Zafar Qasmi, Maulana Fateh Mohd. Jalandri & Shamshad Ali Khan

Surah Maryam
Surah Maryam
Alshaikh Abdul Rahman Alsudais Sheikh Saud Al Shuraim, Maulana Fateh Mohd. Jalandri & Shamshad Ali Khan

Surah Kausar
Surah Kausar
Qari Waheed Zafar Qasmi, Maulana Fateh Mohd. Jalandri & Shamshad Ali Khan

Surah Al-Fatiha
Surah Al-Fatiha
Alshaikh Abdul Rahman Alsudais Sheikh Saud Al Shuraim, Maulana Fateh Mohd. Jalandri & Shamshad Ali Khan

Surah An-Nas
Surah An-Nas
Alshaikh Abdul Rahman Alsudais Sheikh Saud Al Shuraim, Maulana Fateh Mohd. Jalandri & Shamshad Ali Khan

Popular Albums

Tilawat Quran
Tilawat Quran
Al Shaikh Abdul Rahman Alsudais Al Shuraim, Shamshad Ali Khan & Maulana Fateh Mohd. Jalandri
The Holy Quran (Complete with Urdu Translation)
The Holy Quran (Complete with Urdu Translation)
Qari Waheed Zafar Qasmi, Maulana Fateh Mohd. Jalandri & Shamshad Ali Khan
The Quran (Complete with Urdu Translation)
The Quran (Complete with Urdu Translation)
Alshaikh Abdul Rahman Alsudais Sheikh Saud Al Shuraim, Maulana Fateh Mohd. Jalandri & Shamshad Ali Khan
Surah Yusuf & Surah Muhammad
Surah Yusuf & Surah Muhammad
Qari Abdul Baset Abdul Samad, Shamshad Ali Khan & Maulana Fateh Mohammed Jalandri
Panj Surah - Quranic Verses
Panj Surah - Quranic Verses
Qari Obaidur Rehman & Shamshad Ali Khan
Panj Surah (with Urdu Translation)
Panj Surah (with Urdu Translation)
Alshaikh Abdul Rahman Alsudais Sheikh Saud Al Shuraim, Maulana Fateh Mohd. Jalandri & Shamshad Ali Khan
Al Quran Ul Hakeem
Al Quran Ul Hakeem
Qari Wahid Zafar Qasmi [feat. Shamshad Ali Khan & Maulana Fateh Mohd. Jalandri]
Tabarak Alla Zee
Tabarak Alla Zee
Alshaikh Abdul Rahman Alsudais, Maulana Fateh Mohd. Jalandri & Shamshad Ali Khan
Para Amma
Para Amma
Alshaikh Abdul Rahman Alsudais, Maulana Fateh Mohd. Jalandri & Shamshad Ali Khan
Surah Al Baqarah
Surah Al Baqarah
Qari Al Sheikh Abdul Basit Abdul Samad, Shamshad Ali Khan & Maulana Fateh Mohd Jalandri
Masnoon Duaen
Masnoon Duaen
Alhajj Syed Fasihuddin Soharwardi & Shamshad Ali Khan
Surah Baqarah (with Urdu Translation)
Surah Baqarah (with Urdu Translation)
Qari Abdul Baseth Abdul Samad [feat. Shamshad Ali Khan]