Raisa Mkrtchyan

Top Songs

1. Zov Gisher
1. Zov Gisher
Raisa Mkrtchyan

2. Ur Tegh Es Hima
2. Ur Tegh Es Hima
Raisa Mkrtchyan

3. Ur Ek Tghaner
3. Ur Ek Tghaner
Raisa Mkrtchyan

4. Yegheg
4. Yegheg
Raisa Mkrtchyan & Radio Symphojazz Orchestra of Armenia

5. Vardaguyn Aravot
5. Vardaguyn Aravot
Raisa Mkrtchyan & Radio Symphojazz Orchestra of Armenia

6. Siro Gisher
6. Siro Gisher
Raisa Mkrtchyan & Radio Symphojazz Orchestra of Armenia

7. Vorqan Cankaca
7. Vorqan Cankaca
Raisa Mkrtchyan

8. Im Mayrik
8. Im Mayrik
Raisa Mkrtchyan