Artist

Ranu Agrawal

Popular Songs

Bakri Ka Waqya
Bakri Ka Waqya
Ranu Agarwal, Ranu Agrawal & Kaisar Samastipuri

Budhiya Ki Ladke Ko Zinda Karna
Budhiya Ki Ladke Ko Zinda Karna
Ranu Agarwal, Ranu Agrawal & Kaisar Samastipuri

Popular Albums

Karamaat-E-Sabir
Karamaat-E-Sabir
Ranu Agrawal
Daastaan-E-Waaris
Daastaan-E-Waaris
Ranu Agrawal

0:00