Artist

Tofu

New Release

XIN EM DUNG (feat. Tofu)
albumXIN EM DUNG (feat. Tofu)
Wang [feat. Tofu], Dec 19, 2021

Popular Songs

Ngẫu Nhiên
Ngẫu Nhiên
Pc, Tofu & VoVanDuc

Sóng Biển
Sóng Biển
TaynguyenSound & Tùng TeA [feat. Tofu & VoVanDuc]

Ngừng Quay (feat. Tofu)
Ngừng Quay (feat. Tofu)
E
P$mall [feat. Tofu]

ZODIAC
ZODIAC
E
Psyifinotic [feat. Tofu]

Popular Albums

Playlist
Playlist
Tofu
2006
Cổ Điển (Classic Love)
Cổ Điển (Classic Love)
TaynguyenSound, Tofu & VoVanDuc
2018
Những Ô Cửa Màu
Những Ô Cửa Màu
TaynguyenSound, Tofu & VoVanDuc
2017
moving on
moving on
Tofu
2016
ZODIAC
ZODIAC
E
Psyifinotic [feat. Tofu]
2018
Ghé Qua (Rapcoustic)
Ghé Qua (Rapcoustic)
TaynguyenSound, Tofu & Pc [feat. Dick]
2019
Sóng Biển
Sóng Biển
TaynguyenSound & Tùng TeA [feat. Tofu & VoVanDuc]
2018
Scenario
Scenario
E
Tofu
2019
Floatin'
Floatin'
Tofu
2020
Innocent
Innocent
Tofu
2020

0:00