Artist

P.S. Charan

Popular Songs

Hari Vithala
Hari Vithala
Parupalli Ranganath, P.S. Charan, V.K. Kusuma & R. Ratnakumar

Jai Jai Sadguru Sai
Jai Jai Sadguru Sai
Parupalli Ranganath, P.S. Charan, V.K. Kusuma & R. Ratnakumar

Agajaanana
Agajaanana
Parupalli Ranganath, P.S. Charan, V.K. Kusuma & R. Ratnakumar

Ambike (From "Sai Madhura Sudha")
Ambike (From "Sai Madhura Sudha")
Parupalli Ranganath, P.S. Charan, V.K. Kusuma & R. Ratnakumar

Baba Saibaba
Baba Saibaba
Parupalli Ranganath, P.S. Charan, V.K. Kusuma & R. Ratnakumar

Parthipureesha Ram
Parthipureesha Ram
Parupalli Ranganath, P.S. Charan, V.K. Kusuma & R. Ratnakumar

Sambasiva Girija Ramana
Sambasiva Girija Ramana
Parupalli Ranganath, P.S. Charan, V.K. Kusuma & R. Ratnakumar

Slokam
Slokam
Parupalli Ranganath, P.S. Charan, V.K. Kusuma & R. Ratnakumar

Gajanana
Gajanana
Parupalli Ranganath, P.S. Charan, V.K. Kusuma & R. Ratnakumar

Gopala
Gopala
Parupalli Ranganath, P.S. Charan, V.K. Kusuma & R. Ratnakumar

0:00