Artist

Lakshmisha

Popular Songs

Ninnaya Vrathada
Ninnaya Vrathada
K. Yuvaraj, Vishnu, Narasimha Murthy, Lakshmisha, R. Damodhar & Geethapriya

Ninna Nele
Ninna Nele
K. Yuvaraj, Vishnu, Narasimha Murthy, Lakshmisha, R. Damodhar & Geethapriya

Male Yeruve
Male Yeruve
K. Yuvaraj, Vishnu, Narasimha Murthy, Lakshmisha & Sri Chandru

Banniri Banniri
Banniri Banniri
K. Yuvaraj, Vishnu, Narasimha Murthy, Lakshmisha, R. Damodhar & Geethapriya

Swamy Ye Sharanam
Swamy Ye Sharanam
K. Yuvaraj, Vishnu, Narasimha Murthy, Lakshmisha & Sri Chandru

Varusha Varusha Sigali
Varusha Varusha Sigali
K. Yuvaraj, Vishnu, Narasimha Murthy, Lakshmisha, R. Damodhar & Geethapriya

Yellara Salaho Billugaara
Yellara Salaho Billugaara
K. Yuvaraj, Vishnu, Narasimha Murthy, Lakshmisha & Sri Chandru

Sharanam Sharanam Ayyappa
Sharanam Sharanam Ayyappa
K. Yuvaraj, Vishnu, Narasimha Murthy, Lakshmisha & Sri Chandru

0:00