Artist

Ram Kumar Shahu

Popular Songs

Raja Sadhu Bhesh Mein
Raja Sadhu Bhesh Mein
Rekha Jalkshatri, Ram Kumar Shahu & Traditional

Champa Jogi Ko Bhiksha Dena
Champa Jogi Ko Bhiksha Dena
Rekha Jalkshatri, Ram Kumar Shahu & Traditional

Raja Bharthari Ke Yahan Mangna
Raja Bharthari Ke Yahan Mangna
Rekha Jalkshatri, Ram Kumar Shahu & Traditional

Raja Jogi Dharan Kar, Rajya Chhod Jana
Raja Jogi Dharan Kar, Rajya Chhod Jana
Rekha Jalkshatri, Ram Kumar Shahu & Traditional

Shankar Pooja, Champa Ko Shankar Darshan
Shankar Pooja, Champa Ko Shankar Darshan
Rekha Jalkshatri, Ram Kumar Shahu & Traditional

Champa Dwara Raja Ki Pahachan
Champa Dwara Raja Ki Pahachan
Rekha Jalkshatri, Ram Kumar Shahu & Traditional

Rani Champa Ko Saja
Rani Champa Ko Saja
Rekha Jalkshatri, Ram Kumar Shahu & Traditional

Popular Albums

Bharithari
Bharithari
Ram Kumar Shahu

0:00