Shama Khale

Top Songs

1. Asava Sundar Choclate Cha Bangla
1. Asava Sundar Choclate Cha Bangla
Rachana Khadikar, Yogesh Khadilkar, Shama Khale, Meena Khadikar & Raja Mangalvedhekar

2. Konas Thauk Kasa
2. Konas Thauk Kasa
Shama Khale, Meena Khadikar & Raja Mangalvedhekar

3. Pustak Nantar Vaacha
3. Pustak Nantar Vaacha
Rachana Khadikar, Yogesh Khadilkar, Shama Khale, Meena Khadikar & Mangesh Padgaonkar

4. Koli Geet
4. Koli Geet
Rachana Khadikar, Yogesh Khadilkar, Shama Khale, Meena Khadikar & Mangesh Padgaonkar

5. Aajooba Mhantaat Phanas
5. Aajooba Mhantaat Phanas
Shama Khale, Sanjeevani Khale, Kiran Pradhan & Mangesh Padgaonkar

6. Disco Dhamal
6. Disco Dhamal
Shama Khale, Kiran Pradhan & Mangesh Padgaonkar

7. Rainabai Rainabai
7. Rainabai Rainabai
Shama Khale, Sanjeevani Khale, Kiran Pradhan & Mangesh Padgaonkar

8. Eka Manasachi Dadhi
8. Eka Manasachi Dadhi
Shama Khale, Sanjeevani Khale, Kiran Pradhan & Mangesh Padgaonkar

9. Asava Sundar Choclate Cha Bangla - Jhankar Beats
9. Asava Sundar Choclate Cha Bangla - Jhankar Beats
DJ Harshit Shah, DJ MHD IND, Rachana Khadikar, Yogesh Khadikar & Shama Khale

10. Konas Thauk Kasa - Dhol Mix
10. Konas Thauk Kasa - Dhol Mix
Mystrio Bros & Shama Khale

11. Konas Thauk Kasa - Jhankar Beats
11. Konas Thauk Kasa - Jhankar Beats
DJ Harshit Shah, DJ MHD IND & Shama Khale

12. Tap Tap Tap Tap Themb Vajati
12. Tap Tap Tap Tap Themb Vajati
Shama Khale, Sanjeevani Khale, Shrinivas Khale, Anil Mohile & Mangesh Padgaonkar