Shama Khale

Popular Songs

Asava Sundar Choclate Cha Bangla
Asava Sundar Choclate Cha Bangla
Rachana Khadikar, Yogesh Khadilkar, Shama Khale, Meena Khadikar & Raja Mangalvedhekar

Konas Thauk Kasa
Konas Thauk Kasa
Shama Khale, Meena Khadikar & Raja Mangalvedhekar

Aamhi Kolyachi Por
Aamhi Kolyachi Por
Rachana Khadikar, Yogesh Khadilkar, Shama Khale, Meena Khadikar & Mangesh Padgaonkar

Aala Aala Paus Aala
Aala Aala Paus Aala
Rachana Khadikar, Yogesh Khadilkar, Shama Khale, Meena Khadikar & Vandana Vitankar

Tap Tap Tap Tap Themb Vajati
Tap Tap Tap Tap Themb Vajati
Shama Khale, Sanjeevani Khale, Shrinivas Khale, Anil Mohile & Mangesh Padgaonkar

Pustak Nantar Vaacha
Pustak Nantar Vaacha
Rachana Khadikar, Yogesh Khadilkar, Shama Khale, Meena Khadikar & Mangesh Padgaonkar

Disco Dhamal
Disco Dhamal
Shama Khale, Kiran Pradhan & Mangesh Padgaonkar

Jhuk Jhuk Gadi
Jhuk Jhuk Gadi
Shama Khale, Sanjeevani Khale, Kiran Pradhan & Mangesh Padgaonkar

Koli Geet
Koli Geet
Rachana Khadikar, Yogesh Khadilkar, Shama Khale, Meena Khadikar & Mangesh Padgaonkar

Lageen Hota Shelicha
Lageen Hota Shelicha
Shama Khale, Sanjeevani Khale, Kiran Pradhan & Mangesh Padgaonkar

Shalela Nightana
Shalela Nightana
Shama Khale, Sanjeevani Khale, Kiran Pradhan & Mangesh Padgaonkar

Aajooba Mhantaat Phanas
Aajooba Mhantaat Phanas
Shama Khale, Sanjeevani Khale, Kiran Pradhan & Mangesh Padgaonkar