Artist

Stratis Rallis

Popular Songs

Alexandritsa
Alexandritsa
Chrisostomos Mitropanos, Ellines Akrites, Katerina Papadopoulou, Nikos Kalaintzis, Ourania Sinopoulou, Stratis Rallis, Tasos Aloupis & Vasilis Baraboutis

Kyra Kai Archontopoula - Lady And Her Lordship
Kyra Kai Archontopoula - Lady And Her Lordship
Chrisostomos Mitropanos, Ellines Akrites, Katerina Papadopoulou, Nikos Kalaintzis, Ourania Sinopoulou, Stratis Rallis, Tasos Aloupis & Vasilis Baraboutis

Konstantinia
Konstantinia
Chrisostomos Mitropanos, Ellines Akrites, Katerina Papadopoulou, Nikos Kalaintzis, Ourania Sinopoulou, Stratis Rallis, Tasos Aloupis & Vasilis Baraboutis

Ach Manio Mou - Oh,My Mother
Ach Manio Mou - Oh,My Mother
Chrisostomos Mitropanos, Ellines Akrites, Katerina Papadopoulou, Nikos Kalaintzis, Ourania Sinopoulou, Stratis Rallis, Tasos Aloupis & Vasilis Baraboutis

Kaliantra
Kaliantra
Chrisostomos Mitropanos, Ellines Akrites, Katerina Papadopoulou, Nikos Kalaintzis, Ourania Sinopoulou, Stratis Rallis, Tasos Aloupis & Vasilis Baraboutis

Dagiantise Kardoula Mou - My Beating Heart
Dagiantise Kardoula Mou - My Beating Heart
Chrisostomos Mitropanos, Ellines Akrites, Katerina Papadopoulou, Nikos Kalaintzis, Ourania Sinopoulou, Stratis Rallis, Tasos Aloupis & Vasilis Baraboutis

Politiko Hasapiko - Hasapiko Dance From Constantinople
Politiko Hasapiko - Hasapiko Dance From Constantinople
Chrisostomos Mitropanos, Ellines Akrites, Katerina Papadopoulou, Nikos Kalaintzis, Ourania Sinopoulou, Stratis Rallis, Tasos Aloupis & Vasilis Baraboutis

Gialo Gialo - Beach
Gialo Gialo - Beach
Chrisostomos Mitropanos, Ellines Akrites, Katerina Papadopoulou, Nikos Kalaintzis, Ourania Sinopoulou, Stratis Rallis, Tasos Aloupis & Vasilis Baraboutis

0:00