Hans Weissenbach

Popular Songs

Orff: Catulli Carmina - Actus II: Jucundum mea vita
Orff: Catulli Carmina - Actus II: Jucundum mea vita
Annelies Kupper, Richard Holm, Hans Weissenbach, Walter Faith, Julius Karr-Bartoli, Kurt Prestel, Chor des Bayerischen Rundfunks, Josef Kugler & Eugen Jochum

Orff: Catulli Carmina - Act I: Odi et amo
Orff: Catulli Carmina - Act I: Odi et amo
Annelies Kupper, Richard Holm, Hans Weissenbach, Walter Faith, Julius Karr-Bartoli, Kurt Prestel, Chor des Bayerischen Rundfunks, Josef Kugler & Eugen Jochum

Orff: Catulli Carmina - Actus III: Odi et amo
Orff: Catulli Carmina - Actus III: Odi et amo
Annelies Kupper, Richard Holm, Hans Weissenbach, Walter Faith, Julius Karr-Bartoli, Kurt Prestel, Chor des Bayerischen Rundfunks, Josef Kugler & Eugen Jochum

Orff: Catulli Carmina - Exodium: Chorus: Eis aiona
Orff: Catulli Carmina - Exodium: Chorus: Eis aiona
Annelies Kupper, Richard Holm, Hans Weissenbach, Walter Faith, Julius Karr-Bartoli, Kurt Prestel, Chor des Bayerischen Rundfunks, Josef Kugler & Eugen Jochum

Orff: Catulli Carmina - No. 1 Eis aiona!
Orff: Catulli Carmina - No. 1 Eis aiona!
Annelies Kupper, Richard Holm, Hans Weissenbach, Walter Faith, Julius Karr-Bartoli, Kurt Prestel, Chor des Bayerischen Rundfunks, Josef Kugler & Eugen Jochum