Artist

Theodore Antoniou

Popular Songs

Apology II (Live)
Apology II (Live)
Alea III Ensemble & Theodore Antoniou

Timeless Equality (Διαχρονική Ισότης) Pt. II - Allegreto (Live)
Timeless Equality (Διαχρονική Ισότης) Pt. II - Allegreto (Live)
Matthew Dakoutros & Iakovos Dakoutros [feat. Mirela Tilianaki, Maria Papapetropoulou, Greek Ensemble of Contemporary Music & Theodore Antoniou]

Circle of Thanatos and Genesis
Circle of Thanatos and Genesis
Symphony Orchestra of Bulgaria, Alkis Panayotopoulos, Plamen Atanasov Prokopiev & Theodore Antoniou

Timeless Equality (Διαχρονική Ισότης) Pt. I - Andante (Live)
Timeless Equality (Διαχρονική Ισότης) Pt. I - Andante (Live)
Matthew Dakoutros & Iakovos Dakoutros [feat. Mirela Tilianaki, Maria Papapetropoulou, Greek Ensemble of Contemporary Music & Theodore Antoniou]