Dinesh Arjuna
Album

Navgrah Beej Mantra Super Fast

Dinesh Arjuna

9 SONGS • 48 MINUTES • APR 22 2021

1
Om Hram Hreem Hroum Sah Suryaya Namah: Surya Beej Mantra 108 Times in 5 Minutes
05:25
2
Om Shram Shreem Shroum Sah Chandraya Namah: Chandra Beej Mantra 108 Times in 5 Minutes
05:25
3
Om Kram Kreem Kroum Sah Bhaumaya Namah: Mangal Beej Mantra 108 Times in 5 Minutes
05:25
4
Om Bram Breem Broum Sah Budhaya Namah: Budh Beej Mantra 108 Times in 5 Times
05:25
5
Om Gram Greem Graum Sah Gurave Namah: Brihaspati Beej Mantra 108 Times in 5 Minutes
05:25
6
Om Dram Dreem Droum Sah Shukraya Namah: Shukra Beej Mantra 108 Times in 5 Minutes
05:25
7
Om Pram Preem Proum Sah Shanaischaraya Namah: Shani Beej Mantra 108 Times in 5 Minutes
05:25
8
Om Bhram Bhreem Bhroum Sah Rahave Namah: Rahu Beej Mantra 108 Times in 5 Minutes
05:25
9
Om Sram Sreem Sraum Sah Ketave Namah: Ketu Beej Mantra 108 Times in 5 Minutes
05:25
℗© 2021 Everybody Productions

0:00