album

Kill It (Original Television Soundtrack)

44 songs (2 hours and 6 minutes) Released on 10 May 2019
Disc 1
1
Forever Love
MIN, KYUNG HOON
3:46
2
My Everything
한승희
3:32
3
Take Out My Heart
정동하
3:14
4
말할 수 없는 비밀
장희영
3:39
5
You, Like, Me
Kim bo kyung
3:27
6
Just Stay
Ali
3:22
7
Forever Love Instrumental
MIN, KYUNG HOON
3:45
8
My Everything Instrumental
한승희
3:32
9
Take Out My Heart Instrumental
정동하
3:14
10
말할 수 없는 비밀 Instrumental
장희영
3:39
11
You, Like, Me Instrumental
Kim bo kyung
3:26
12
Just Stay Instrumental
Ali
3:22
13
킬잇
Kim Jun Seok
2:37
14
한솔 보육원 88번
Kim Jun Seok
3:10
15
나를 살려준 킬러
Kim Jun Seok
3:40
16
Rule No. 2
Kim Jun Seok
3:04
17
다음 목표물
Kim Hyun Do
2:42
18
인간의 탈을 쓴
Goo Bon Choon
2:53
19
재력의 움직임
노유림
2:03
20
숫자로 된 아이들
Kim Hyun Do
2:34
Disc 2
1
지옥을 천국으로 바꾸던 아이
Kim Jun Seok
2:40
2
과거 실마리
Goo Bon Choon
3:39
3
쫓기는 킬러
Kim Hyun Do
2:59
4
악행
노유림
2:43
5
말끝에 다치는 마음
신유진
2:45
6
사진 속 그들처럼
김정완
2:21
7
다가갈 수 없는 이유
Goo Bon Choon
2:13
8
죽여야 하는 운명
Kim Hyun Do
3:03
9
다정한 손길
노유림
2:21
10
심리 수사
노유림
2:14
11
엘리트 형사 도현진
노유림
2:39
12
용납할 수 없는 실수
신유진
2:17
13
연쇄 살인 사건의 내막
Kim Hyun Do
2:21
14
킬러의 수칙
박혜민
2:39
15
타깃
신유진
2:23
16
단서를 찾아서
노유림
2:41
17
기자 수첩
김정완
2:01
18
파벨의 과거
박혜민
2:24
19
브리핑
노유림
2:55
20
사라진 아이들
신유진
2:22
21
인질
박혜민
2:10
22
끔찍한 진실
Kim Hyun Do
2:22
23
잊지 못하는 것
노유림
2:31
24
진실과 진심
노유림
2:59