album

Добродетели

68 songs (1 hour and 18 minutes) Released on 12 July 2018
Disc 1
1
Ако кажеш ти лъжа
Калина Йонидова & Любомир Цанев
1:10
2
Искрен бъди
Матей Бешенджиев & Любомир Цанев
1:03
3
Съвест
Божидар Илиев & Любомир Цанев
1:01
4
Съвестен
Кристина Йонова, Любомир Цанев, Петра Атанасова, Ася Ганкова, Божидар Илиев, Карина Владимирова, Косара Илиева, Магдалена Дойкинска & Матей Бешенджиев
1:02
5
Любознателен
Ася Ганкова, Любомир Цанев, Петра Атанасова, Божидар Илиев, Карина Владимирова, Косара Илиева, Кристина Йонова, Магдалена Дойкинска, Матей Бешенджиев & Митко Спасов
1:04
6
Оптимизъм в действие
Митко Спасов & Любомир Цанев
1:11
7
Прекрасен живот
Магдалена Дойкинска, Божидар Илиев & Любомир Цанев
1:05
8
Време
Божидар Илиев, Любомир Цанев, Ася Ганкова, Карина Владимирова, Косара Илиева, Кристина Йонова, Магдалена Дойкинска, Матей Бешенджиев & Митко Спасов
1:01
9
Постоянство
Кристина Йонова & Любомир Цанев
1:11
10
Даване
Кристина Йонова, Магдалена Дойкинска & Любомир Цанев
1:15
11
Най-ценните неща в живота са без пари
Магдалена Дойкинска & Любомир Цанев
1:28
12
Самостоятелен
Матей Бешенджиев & Любомир Цанев
1:10
13
Довършваш и започваш
Косара Илиева, Любомир Цанев, Петра Атанасова, Ася Ганкова, Божидар Илиев, Карина Владимирова, Кристина Йонова, Магдалена Дойкинска, Матей Бешенджиев & Митко Спасов
1:02
14
Кураж
Митко Спасов, Любомир Цанев & Магдалена Петрович
1:21
15
Аз съм удовлетворен
Ася Ганкова & Любомир Цанев
1:36
16
Последиците премисли
Калина Йонидова, Любомир Цанев & Петра Атанасова
1:11
17
Търпение
Кристина Йонова, Любомир Цанев & Магдалена Петрович
1:30
18
Златното правило
Магдалена Дойкинска, Любомир Цанев, Ася Ганкова, Божидар Илиев, Карина Владимирова, Косара Илиева, Кристина Йонова & Матей Бешенджиев
1:15
19
Признал, Че сбъркал
Кристина Йонова, Любомир Цанев & Петра Атанасова
1:12
20
В мир със себе си
Кристина Йонова, Любомир Цанев, Ася Ганкова, Божидар Илиев, Карина Владимирова, Косара Илиева, Магдалена Дойкинска, Матей Бешенджиев & Митко Спасов
1:02
21
Летен дъжд
Магдалена Дойкинска, Любомир Цанев, Петра Атанасова & Магдалена Петрович
0:48
22
Толерантен
Ася Ганкова, Божидар Илиев & Любомир Цанев
1:36
23
Щедрост
Божидар Илиев, Косара Илиева & Любомир Цанев
1:10
24
Мило сърце
Ася Ганкова & Любомир Цанев
1:21
25
Още по-добро прави
Косара Илиева, Любомир Цанев & Магдалена Петрович
1:08
26
Отдаденост
Божидар Илиев & Любомир Цанев
1:07
27
Сговорна дружина
Любомир Цанев, Божидар Илиев, Карина Владимирова, Косара Илиева, Кристина Йонова, Митко Спасов & Магдалена Дойкинска
0:54
28
Лоялен
Ася Ганкова, Любомир Цанев, Петра Атанасова, Карина Владимирова, Кристина Йонова, Магдалена Дойкинска & Матей Бешенджиев
0:52
29
Приятелства
Матей Бешенджиев, Любомир Цанев, Ася Ганкова, Косара Илиева, Кристина Йонова, Магдалена Дойкинска, Карина Владимирова & Митко Спасов
0:52
30
Уж сме различни, Пък то е едно
Карина Владимирова & Любомир Цанев
1:35
31
Загриженост за другите
Ася Ганкова, Любомир Цанев, Петра Атанасова, Косара Илиева, Кристина Йонова, Магдалена Дойкинска, Матей Бешенджиев & Митко Спасов
0:57
32
Свободни мрежи
Косара Илиева & Любомир Цанев
1:20
33
Всеки си има функция
Божидар Илиев, Любомир Цанев, Ася Ганкова, Карина Владимирова, Косара Илиева, Кристина Йонова, Магдалена Дойкинска, Матей Бешенджиев & Митко Спасов
1:00
34
Всеразбиране
Магдалена Дойкинска & Любомир Цанев
0:53
Disc 2
1
Ако кажеш ти лъжа - Инструментал
Любомир Цанев
1:10
2
Искрен бъди - Инструментал
Любомир Цанев
1:03
3
Съвест - Инструментал
Любомир Цанев & Петра Атанасова
1:01
4
Съвестен - Инструментал
Любомир Цанев
1:02
5
Любознателен - Инструментал
Любомир Цанев & Петра Атанасова
1:04
6
Оптимизъм в действие - Инструментал
Любомир Цанев
1:11
7
Прекрасен живот - Инструментал
Любомир Цанев
1:05
8
Време - Инструментал
Любомир Цанев
1:01
9
Постоянство - Инструментал
Любомир Цанев
1:11
10
Даване - Инструментал
Любомир Цанев
1:15
11
Най-ценните неща в живота са без пари - Инструментал
Любомир Цанев
1:28
12
Самостоятелен - Инструментал
Любомир Цанев
1:10
13
Довършваш и започваш - Инструментал
Любомир Цанев & Петра Атанасова
1:02
14
Кураж - Инструментал
Любомир Цанев & Магдалена Петрович
1:21
15
Аз съм удовлетворен - Инструментал
Любомир Цанев
1:36
16
Последиците премисли - Инструментал
Любомир Цанев & Петра Атанасова
1:11
17
Търпение - Инструментал
Любомир Цанев & Магдалена Петрович
1:30
18
Златното правило - Инструментал
Любомир Цанев
1:15
19
Признал, Че сбъркал - Инструментал
Любомир Цанев & Петра Атанасова
1:12
20
В мир със себе си - Инструментал
Любомир Цанев
1:02
21
Летен дъжд - Инструментал
Любомир Цанев, Петра Атанасова & Магдалена Петрович
0:48
22
Толерантен - Инструментал
Любомир Цанев
1:36
23
Щедрост - Инструментал
Любомир Цанев
1:10
24
Мило сърце - Инструментал
Любомир Цанев
1:21
25
Още по-добро прави - Инструментал
Любомир Цанев & Магдалена Петрович
1:08
26
Отдаденост - Инструментал
Любомир Цанев
1:07
27
Сговорна дружина - Инструментал
Любомир Цанев
0:54
28
Лоялен - Инструментал
Любомир Цанев & Петра Атанасова
0:52
29
Приятелства - Инструментал
Любомир Цанев
0:52
30
Уж сме различни, Пък то е едно - Инструментал
Любомир Цанев
1:35
31
Загриженост за другите - Инструментал
Любомир Цанев & Петра Атанасова
0:57
32
Свободни мрежи - Инструментал
Любомир Цанев
1:20
33
Всеки си има функция - Инструментал
Любомир Цанев
1:00
34
Всеразбиране - Инструментал
Любомир Цанев
0:53