album

Prottutponnomotitto

12 songs (1 hour and 6 minutes) Released on 22 September 2017
1
Aar Ki Boshbo Emon Shadhur Shadh Bazarey
Rob Fakir
0:33
2
Aar Ki Hobey Emono Jonom
Rob Fakir
1:21
3
Emon Manob Shomaj Kobego Srijon Hobey (Version 1)
Anusheh Anadil
6:05
4
Emon Manob Shomaj Kobego Srijon Hobey (Version 2)
Anusheh Anadil
5:21
5
Eshob Dekhi Kanar Haat Bazar
Anusheh Anadil
6:57
6
Ke Bojhey Mowlar Alek Baaji
Arnob
6:20
7
Ke Taharey Chintey Parey
Rob Fakir
6:14
8
Keno Jiggashiley Khodar Katha
Anusheh Anadil
6:02
9
Ki Kalam Pathalen Amar Shai Doyamoy
Anusheh Anadil
6:46
10
Paap Punner Katha Ami Karey Shudhai
Anusheh Anadil
6:10
11
Raat Pohaley Pakhi Boley Derey Khai
Alauddin Bishwash
7:56
12
Shobey Ki Hobey Vobey Dhormo Porayon
Rob Fakir
6:31