album

Gita Govinda, Vol. 1

8 songs (1 hour and 12 minutes) Released on 28 February 2009
1
Pashyati Dishi Rahasi Vasantam
7:47
2
Samara Samarochita Virachita Vesha
8:45
3
Anila Tharala Kuvalaya Nayanena
7:57
4
Yahi Madhava Yahi Keshava Ma Vada
11:18
5
Virachita Chadu Vachana Rachanam
11:26
6
Radha Vadaha Vilokana Vikasita
9:30
7
Mamiyam Chalita Vilokya Vruta
8:23
8
Vahati Malaya Samire Madana
7:33