album

Isle Of My Heart: Traditional Gaelic Songs, Vol. 2

10 songs (28 minutes) Released on 9 October 2013
1
Cumha Mhic Criomain
Alfred James Forbes
2:55
2
A' Chruinneag Leach
Heloise "Jane" Russell-Fergusson
2:40
3
Eilean Mo Chridh
Morag MacDonald
2:52
4
Eilean Mo Ghaoil
Donald MacIsaac
3:18
5
Medley: Chuir Iad An T-Suit A Piot / Cairistiona Chaimbeul / A Chur Non Gobhar As A Chreig
Magrat Duncan
2:50
6
Fagail Leodhas
Alasdair Matheson
3:19
7
Eilean Leodhas
The Glasgow Gaelic Choir
2:26
8
Mo Ghaol Mairi
Murdo Fergusson
2:27
9
Leodhas Mo Ghriadh
Kitty MacLeod
3:33
10
Ho Ro Mo Nigheann Donn Bhoidheach
Jessie Nivel McLachlan
1:49