Various artists
Album

Gaelic Songs from the North Uist Tradition

Various artists

28 SONGS • 1 HOUR AND 6 MINUTES

1
Bu Chaoin Leam Bhith N Uibhist
Hugh Matheson
02:48
2
An Cuala Sibh Mar Dh Eirich Dhomhs
Miss Bella MacPhail
02:19
3
Guma Slan Don Ribhinn Oig
Ewen Morrison
02:35
4
Cailleach Mhor Stadhlaigh
Fred Macaulay
01:38
5
Tha Bo Dhubh Agam
Mrs Marion Ann MacDonald, Roderick MacDonald
01:53
6
Ghruagach Dhonn A Bhrollaich Bhain
Donald MacLean
02:11
7
Oran An Roin
Rev William Matheson, Miss Margaret MacLeod
02:31
8
Oran Na Caillich
Andrew Laing
01:42
9
Horo Leannain An Cluinn Thu
Roderick Macaulay
02:13
10
Tunnag Bhan Moire
Ewen MacDonald
01:01
11
An Eala Bhan
Mrs Helen Morrison
02:41
12
S Ann Mu Thuath Fada Tuath
Ewen Morrison
02:12
13
S Ann A-Raoir A Rinn Mi N Dan Seo
Hugh Matheson
01:50
14
Tha Mile Long Air Cuan Eirinn
Mrs Marion Ann MacDonald
01:43
15
Gur Mis Tha Fo Mhi-Ghean
Donald MacLellan
02:08
16
Ho Mo Leannan He Mo Leannan
Miss Bella MacPhail
02:39
17
Bodaich Odhar Hoghaigearraidh
Rev William Matheson
00:59
18
Canntaireachd
Miss Kate MacCormick
02:09
19
Oigh Loch Nam Madadh
Donald MacLean
02:31
20
A Fhleasgaich Oig As Ceanalta
Mrs Helen Morrison
04:40
21
O Gur E Mo Ghaol A Lasgain
Roderick MacDonald
02:21
22
Horo Chan Eil Cadal Orm
Ronald John MacDonald
04:38
23
Oran An Radain
Mrs Rachel MacLeod
00:57
24
Hi Ho Ro Mo Ghruagach Dhonn
Donald MacLean
02:25
25
Thug Mi N Oidhche Raoir San Airigh
Donald MacLean
03:57
26
Chi Mi Clearabhal Bhuam
Angus Macdonald
02:34
27
Bas An Fhirein
Mrs Rachel MacLeod
02:56
28
A Mhairi Bhoidheach
Ronald John MacDonald
02:38
℗© 2013 Greentrax Recordings

0:00