album

Essential Chants for Children

24 songs (1 hour and 9 minutes) Released on 15 September 2013
1
Karagre Vasate Lakshmi - Morning Shloka
P. Unnikrishnan, Rakshita, Anu & Haripriya feat. Haripriya, Anu & Rakshita
3:06
2
Gajananam Bhutaganadi Sevitam - Ganesha
P. Unnikrishnan, Rakshita, Anu & Haripriya feat. Haripriya, Anu & Rakshita
3:11
3
Gayathri Mantra
P. Unnikrishnan, Rakshita, Anu & Haripriya feat. Haripriya, Anu & Rakshita
1:52
4
Shantakaram Bhujagashayanam – Vishnu
P. Unnikrishnan feat. Haripriya, Anu & Rakshita
3:09
5
Nagendra Haraya Trilochanaya - Shiva
P. Unnikrishnan, Rakshita, Anu & Haripriya feat. Haripriya, Anu & Rakshita
6:36
6
Vasudevasutam Devam - Krishna
P. Unnikrishnan, Rakshita, Haripriya & Anu feat. Haripriya, Anu & Rakshita
3:37
7
Ramaya Ram Bhadraya - Rama
P. Unnikrishnan, Anu, Haripriya & Rakshita feat. Haripriya, Anu & Rakshita
4:01
8
Buddhir Balam Yasho Dhairyam - Hanuman
P. Unnikrishnan feat. Haripriya, Anu & Rakshita
3:02
9
Shuklambaradharam Vishnum - Ganesha
P. Unnikrishnan feat. Haripriya, Anu & Rakshita
2:20
10
Sarva Mangal Mangalye - Devi
P. Unnikrishnan feat. Haripriya, Anu & Rakshita
2:10
11
Ya Kundendu - Saraswathi
P. Unnikrishnan, Anu, Haripriya & Rakshita feat. Haripriya, Anu & Rakshita
3:40
12
Saraswathi Namastubhyam - Saraswathi
P. Unnikrishnan, Rakshita, Anu & Haripriya feat. Haripriya, Anu & Rakshita
2:14
13
Ya Devi Sarvabhuteshu - Devi
P. Unnikrishnan, Rakshita, Anu & Haripriya feat. Haripriya, Anu & Rakshita
4:40
14
Annapoorne Sada Poorne - Annapoorna
P. Unnikrishnan, Anu, Haripriya & Rakshita feat. Haripriya, Anu & Rakshita
3:01
15
Mooshika Vahana Modaka Hasta - Ganesha
P. Unnikrishnan, Rakshita, Anu & Haripriya feat. Haripriya, Anu & Rakshita
2:03
16
Om Mitraya Namah - Surya
P. Unnikrishnan, Rakshita, Anu & Haripriya feat. Haripriya, Anu & Rakshita
2:44
17
Shadananam Chandana Lepitangam - Subramanya
P. Unnikrishnan, Rakshita, Anu & Haripriya feat. Haripriya, Anu & Rakshita
2:34
18
Poojyaya Raghavendraya - Raghavendra
P. Unnikrishnan feat. Haripriya, Anu & Rakshita
2:20
19
Gurur Brahma Gurur Vishnu - Guru
P. Unnikrishnan feat. Haripriya, Anu & Rakshita
2:00
20
Twameva Mata Cha Pita Twameva - Guru / God
P. Unnikrishnan, Rakshita, Haripriya & Anu feat. Haripriya, Anu & Rakshita
1:43
21
Bhoothanaadha Sadhanandha - Ayyappa
P. Unnikrishnan feat. Haripriya, Anu & Rakshita
1:57
22
Shubham Karoti Kalyanam - Deep
P. Unnikrishnan, Anu, Haripriya & Rakshita feat. Haripriya, Anu & Rakshita
2:39
23
Om Saha Navavatu - Shanti Mantra
P. Unnikrishnan, Rakshita, Anu & Haripriya feat. Haripriya, Anu & Rakshita
2:39
24
Om Asato Ma Sadgamaya - Shanti Mantra
P. Unnikrishnan, Anu, Haripryia & Rakshita feat. Haripriya, Anu & Rakshita
1:58