Zalman Goldstein & Chaim Fogelman
Album

Shabbat Synagogue Companion

Zalman Goldstein & Chaim Fogelman

27 SONGS • 53 MINUTES • AUG 14 2002

1
L'chu N'ran'na
03:25
2
Shiru La-Shem
03:13
3
Mizmor L'dovid
02:13
4
L'cha Dodi
04:31
5
Sh'ma - V'ohavta
01:26
6
Mi Chomocha
00:45
7
Va-Y'chulu
00:49
8
Mogein Avos
01:36
9
Oleinu
02:06
10
V'al Kein
02:44
11
Al Tiro
00:42
12
Hodu La-Shem Ki Tov
03:32
13
Ho-Aderes
02:58
14
Boruch She-Omar
02:13
15
Ashrei
03:28
16
Yishtabach
01:56
17
Keil Adon
03:09
18
Lokeil Boruch
01:09
19
Shira Chadosho
01:02
20
Nakdishoch
02:42
21
Modim
01:08
22
Vayihi Binsoah
00:58
23
Bay Ano Rochitz
01:09
24
L'cho Adoshem
01:10
25
V'zos Hatorah/Aytz Chaim
01:32
26
Hu Elokeinu
00:50
27
Ain Kelokeinu
01:25
2002 Zalman Goldstein

0:00