Mary Jane Lamond

Storas

Mary Jane Lamond

11 SONGS • 46 MINUTES • JAN 01 2005

1
Màiri Bhàn Dhail an Eas (Fair Mary from Dalness)
05:40
2
Oran Luaidh (A milling song from Lachie Dan N. MacLellan)
03:58
3
O Nighean Donn nan Gobhar (O Brown Haired Maiden of the Goals)
04:26
4
Mo Nighean Donn as Bòidhche (Most Beautiful Brown-haired Maiden)
04:26
5
Blàr Inbhir Lochaidh (The Battle of Inverlochy)
04:20
6
Gur e mo rùn an Dòmhnallach (It is my love the MacDonald Man)
02:57
7
Bàl na h-Aibhne Deas (Ball of Southwest Margaree)
05:09
8
Cumha Aoghnuis (Lament for Angus)
05:00
9
An Gàidheal am Measg nan Gall (A Gael among the Lowlanders)
04:43
10
Cailleach Liath Ratharsaigh (Thew Grey Haired Old Lady from Raasay)
03:17
11
Tha Mo Breacan-sa Fo'n Dìle (My Plaid is under the rain)
02:44
2014 turtlemusik