album

Mantra Shakti

22 songs (54 minutes) Released on 16 August 2005
1
Gayatri Mantra
7:42
2
Lakshmi Prasannarth Mantraha
2:53
3
Graha Sampatti Praapti Mantraha
2:41
4
Dhampatya Sukh Praptartya Mantra
0:59
5
Bala Rakshartha Mantra
0:48
6
Vidya Praapti Mantra
1:21
7
Baal Veerya Vijay Praapti Mantraha
1:13
8
Dhana Praaptyarthyam Mantra
1:21
9
Manasik Shuddhi Mantra
0:56
10
Praana Rakshartha Mantra
5:54
11
Sampatti Praapti Mantra
2:25
12
Mahamrityunjaya Mantra
5:12
13
Bhaya Mukti Mantraha
1:43
14
Rogartha Aushadhi Prayoga Mantra
1:53
15
Praanartha Mantra
6:20
16
Vansha Rakshartha Mantra
0:52
17
Krodha Shantarthya Mantra
0:45
18
Dushswapna Vinashaka Mantraha
1:32
19
Vaani Praapti Mantraha
2:18
20
Dhanabala Deerghayu Praapti Mantra
1:30
21
Deerghayu Praapti Mantra
1:01
22
Shanti Mantra
2:51